Více nebezpečných křižovatek

Nadchody ani podchody nejsou nic krásného. Ale zachraňují životy chodců. Podle nových předpisů už se stavět nesmí. Předpisy staví estetiku ulice nad lidský život. Třeba zrovna ten Váš.

Finanční náročnost výstavby nadjezdů, nadchodů, podchodů a dalších typů víceúrovňových křižovatek řeší Pražské stavební předpisy obdobně jako zajišťování parkovacích míst. Nařizují nestavět je vůbec a místo toho zřizovat přechody pro chodce. Důvodem je nesoulad nehezkých nadchodů s urbanistickými vizemi autorů předpisů. PSP neberou ohled na bezpečnost chodců. Navíc se zvýšením počtu přechodů a semaforů ještě více sníží plynulost dopravy.

Nárůst závažnosti dopravních nehod

Podobné logika jako u nadchodů. Svodidla nejsou nic krásného, ale mohou zachránit život chodcům i řidičům v případě nehody. Předpisy opět preferují vzhled ulice nad ochranu Vašich blízkých.

PSP uvádějí, že „umístění svodidel podél komunikací v zastavitelném území je nepřípustné“. Preferují estetické hledisko před bezpečností Pražanů. Předpis prokazatelně ohrožuje životy a zdraví obyvatel města.

Pomoz

Nahrávám

Požadujete změnu nových Pražských stavebních předpisů, poškozujících život Pražanů?

Děkujeme za Váš hlas
Už jste hlasovali!
Prosím, zvolte možnost!