PRAŽSKÝ MORDOR: INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE (IPR)

Nové Pražské stavební předpisy vznikly v kancelářích nově zřízeného Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizace Magistrátu hl. m. Prahy, o níž ještě pravděpodobně hodně uslyšíme. Pražské stavební předpisy jsou důkazem, že to nebude v dobrém. Tento gigantický superúřad již nyní rozhoduje o životech Pražanů, vzhledu Prahy a dalších zásadních otázkách. A to v obrovské míře, neboť jsou jeho pravomoci téměř bezbřehé. Jak k této situaci mohlo dojít?

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 7. 11. 2013 transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) v Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Počet zaměstnanců vzrostl v rekordně rychlé době z padesáti na dvě stě padesát. Město uvolnilo neuvěřitelné prostředky. Superúřad byl na světě.

MEGAÚŘAD STOJÍ MEGAPENÍZE

Platy čerpané z rozpočtu města vysoce přesahují mzdy zaměstnanců jiných příspěvkových organizací. Protestovali jak jejich ředitelé, tak radní a šéfové magistrátních odborů. Nechali se slyšet i političtí konkurenti, kteří navýšení výdajů na IPR na 500 milionů korun ročně považují za nehorázné plýtvání.

JAK JE TO S TÍM ZÁPACHEM OD HLAVY?

Rekordního ocenění dosáhl Tomáš Ctibor, pověřený, nikoli jmenovaný ředitel IPR (120 000 Kč/měs. + možné odměny ve výši 50 % ročného platu). Bere tedy více než primátor. Pověřený je pouze z toho důvodu, že by na daný post muselo být vypsáno výběrové řízení. Takhle je výběr „nejlepšího“ odborníka jistý a bez rizika, že by jej mohli současnému vedení města méně sympatičtí kandidáti překonat.

Kromě toho je podezřelé, že dříve působil jako developer, tedy člověk, jehož pracovní povinností je prosazovat stavby za každou cenu. Nyní má na opačné straně barikády developery kontrolovat a umírňovat. Buď to bude ku prospěchu věci, protože zná taktiky nepřítele, nebo naopak. Možná totiž plní funkci páté kolony.

ZATÍM VŠECHNO ŠPATNĚ

Personální obsazení, platy, pravomoci atp. jsou je ale podle primátora v pořádku, neboť nový institut je pověřen mnoha náročnými úkoly.

Hlavní činnosti jsou následující:

koordinace koncepcí a politik hl. m. Prahy v oblasti strategického a územního plánování, infrastruktury města a veřejného prostoru, zpracovávání celoměstských strategických, koncepčních a analytických dokumentů a programů (Strategický plán), zpracovávání celoměstských dokumentací, podkladů a koncepcí (Metropolitní plán), zpracovávání dokumentací a podkladů v oblastech dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury, zpracovávání dokumentů v oblasti veřejného prostoru, správa a poskytování prostorových dat, map, modelování pro účely plánování a rozvoje (např. dopravní model hl. m. Prahy), zastupování Prahy, prezentace Prahy, výzkumná a vzdělávací činnost.

Výčet je to obdivuhodný, viditelných výsledků institutu však zatím není mnoho. Navíc převažují kritizované a diskutabilní.

– Například projekt Ladíme Prahu v jehož rámci probíhají akce Nábřeží žije. Aby mohla ulice ožít a trhovci s kdečím na ní obchodovat, musí zde být znemožněn průjezd aut a tramvají. Ve zbytku staré Prahy poté dojde k dopravnímu kolapsu. Zatímco na nábřeží pár desítek lidí ŽIJE, tisíce jiných jen přežívají.

– Dále si institut stačil znepřátelit představitele jednotlivých městských částí arogantním přístupem, a to jak jednotlivých zástupců, tak celého superúřadu. Problematické Pražské stavební předpisy sice na radnice zaslal k nahlédnutí, veškeré připomínky však ignoroval. Přitom jsou to právě obyvatelé konkrétních lokalit, kdo nejlépe ví, co by mohlo zavedení nedomyšlených nařízení do praxe právě u nich způsobit.

– Ostatně, IPR směle ignoroval i celou Evropskou unii, které měl prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj předpisy před schválením rovněž zaslat. Nikdo zatím netuší, jaké pokuty a postihy z této přehlíživosti vzejdou.

NEBUDEME POKUSNÍ KRÁLÍCI BEZOHLEDNÝCH BYROKRATŮ

A tak bychom mohli pokračovat…

Závěr by však byl vždy týž. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy není dostatečně erudovaný, aby mohl vytvořit dokument tak zásadního významu a letitých dopadů, jako jsou Pražské stavební předpisy.

Nebo možná je svým způsobem erudovaný, ale nabytá moc zcela ochromila komunikační a sociální inteligenci jeho týmů. Zejména schopnost předvídat dopady navržených nařízení na životy běžných Pražanů. Jenže život města je o komunikaci, soužití a kompromisech!

Arogantní všemocnost a vševědoucnost mu můžou jen uškodit. A zatím to vypadá, že uškodí.

 

Diktátu úředníků experimentujících se základními lidskými právy a potřebami
Pražanů se však nesmí ustupovat.

Pomoz

Nahrávám

Požadujete změnu nových Pražských stavebních předpisů, poškozujících život Pražanů?

Děkujeme za Váš hlas
Už jste hlasovali!
Prosím, zvolte možnost!