Na ruku developerům

Nové předpisy povolují zástavbu i v místech, kde to doposud nebylo možné. Není náhodou, že jediní, kdo nové předpisy bez výhrad chválí, jsou developeři. A ještě pan Hudeček.

Negativní dopady PSP nejsou při zběžné četbě zřejmé. Jsou umně skryty ve výjimkách, dodatečných podmínkách, matoucích a zavádějících informacích, které skýtají prostor pro jejich využití šikovnými developery. Jsou plné pojmů jako „v odůvodněných případech, především, zpravidla“. To zavádí právní nejistotu. Typický příklad: §34, odstavec 1: „Stavby se obvykle vybavují plochami k odkládání jízdních kol“. Tak musejí stojany být, nebo ne? Podobně to je ve spoustě dalších a závažnějších ustanoveních, kdy se developer může zbavit mnoha drahých povinností v případě, že si „odůvodní“.

Obecně PSP deklarují snahu o ukončení rozvoje Prahy do stran a zahuštění směrem dovnitř. Dle autorů PSP může vnitřní Praha absorbovat ještě dalších 400 tisíc lidí. Podle PSP je třeba začít stavět tam, kde to podle stávajících předpisů nebylo možné. Proluky, nároží i parčíky je třeba zastavět a to i v případech, kde nová výstavba odporuje stávajícím předpisům. Proto je PSP v řadě parametrů uvolňují, posilují práva stavebníků na úkor sousedů a umožňují tak developerům mohutnou novou zástavbu. Praha se tak na dlouhé roky stane jedním velkým staveništěm. Na nárůst počtu obyvatel však není připravena pražská infrastruktura. Každý vidí, jak vypadá doprava a parkování v Praze dnes. Jak by potom vypadala v případě realizace takto závratných plánů?

Pomoz

Nahrávám

Požadujete změnu nových Pražských stavebních předpisů, poškozujících život Pražanů?

Děkujeme za Váš hlas
Už jste hlasovali!
Prosím, zvolte možnost!